 Sprečava pojavu bolova u mišićima, kao i grčeva.
 Smanjuje mogućnost zamora mišića nakon treninga.
 Smanjuje mogućnost povreda mišića.
 Povećava efikasnost mišića u pokretu.
 Povećava sposobnost mišića da se kontrakuju.
 Povećava fleksibilnost.
 Dobro je za opuštanje.